D-Congress
2022-03-02

Hur utformar vi framtidens hållbara e-handelsleverans?

Hur kommer e-handlade varor levereras i morgondagens stad? Vad gör vi redan nu för att nå mer hållbara e-handelsleveranser?

Författare

Svensk Digital Handel

Artikelns längd

2min

Dela artikel

Hur kommer e-handlade varor levereras i morgondagens stad? Vad gör vi redan nu för att nå mer hållbara e-handelsleveranser? Det är några av de frågor som Svensk Digital Handels Arne Andersson kommer att diskutera på D-Congress logistikscen med bland annat Adlibris VD Jonas Karlén, Nellys COO Stefan Svensson, Airmees grundare och VD julian Lee och Hållbar E-handels styrelseordförande Patrik Rees. På logistikscenen kommer även våra partners PostNord, Earlybird, nShift och Bring leverera intressanta programpunkter.

Det finns en debatt i samhället om e-handelns leveranser är miljömässigt hållbara. Samtidigt kan hemleveranser nästan betraktas som samhällskritiskt efter att vi under pandemin uppmanades av myndigheter och regeringsrepresentanter att handla på nätet istället för i fysiska butiker.

Hur rättvis är kritiken mot e-handelns leveranser? Vilken roll kan e-handeln spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Det pågår en rad initiativ i branschen för att hjälpa konsumenter att göra mer hållbara leveransval. I denna session presenteras och diskuteras en rad av dessa branschinitiativ.

Arne Andersson inleder med att tillsammans med Josephine Darlington, projektledare på ASTER – Alliance for Sustainable E-commerce, presentera den nya branschöverenskommelsen Den fossilfria leveransen. Josephine presenterar även flera av de övriga projekt som ASTER är involverade i för att göra e-handeln mer hållbar. Vi får även ta del av hur långt Svanen kommit i arbetet med att få fram en Svanenmärkt e-handelsleverans.

Efter denna inledning på logistikscenen följer fyra programpunkter där våra partners Early Bird, Bring, nShift och PostNord står för innehållet.

E-handelsleveransen i morgondagens hållbara city

Logistikscenen avslutas med att vi blickar framåt. I visioner som målas upp om morgondagens hållbara städer har andelen transporter minskat kraftigt. Hur hänger det ihop med prognoserna om att e-handeln kommer att stå för 40-50 % av sällanköpshandelns omsättning år 2030. Hur ska alla dessa tillkommande paket levereras? Och hur kan vi planera städer utifrån e-handelns kpi:er?

Vi får ta del av en presentation om hur mobilitet kommer utvecklas i den framtida staden. Vi får höra om ett projekt som syftar till att kunna planera staden utifrån e-handelns KPI:er. Och scenen avslutas med att Svensk Digital Handels Arne Andersson, Adlibris VD Jonas Karlén, Airmees grundare Julian Lee och Viktoria Herslöf, strateg i Stockholm Stad med fokius på hållbara godstransporter, diskuterar framtidens e-handelsleverans.

Logistikscenen presenteras i samarbete med Dagens Logistik.

D-Congress 2023

March 8-9

Profitable creativity
The ability to apply creative thinking to drive better results

TICKETS

Few tickets left

Retailers & Brands

2.950 SEK

Choose Retailers & Brands ticket if you work at a company or brand that runs a physical or e-commerce store.

Few tickets left

Attendee

6.950 SEK

Select Attendee Ticket if you do not meet the criteria for Retailers & Brands ticket.

All prices are exclusive of VAT

 • MARCH 8
 • Access to all seminars
 • Afternoon fika
 • Welcome party
 • MARCH 9
 • Access to all seminars
 • Access to the exhibition and business partners
 • Book meetings and chat with other participants
 • Morning fika
 • Lunch
 • Afternoon fika
 • After work