Emma Hernell

HUI

vd

I samarbete med: HUI

Grocery Transformation: Framgångsfaktorer för framtidens dagligvaruhandel

Scen: Scen E3
Transformation
13:30-14:20 - 9 mars
Gå till Scen E3
Lägg till i kalender2023-03-09 13:30:002023-03-09 14:20:00Europe/StockholmHUI - Emma HernellGrocery Transformation: Framgångsfaktorer för framtidens dagligvaruhandelTransformationSvensk Digital Handelnoreply@dhandel.seevent

Grocery Transformation: Framgångsfaktorer för framtidens dagligvaruhandel

Hur, var och när och på vilket sätt kommer vi handla dagligvaror framöver? Hur bör detaljhandelskedjorna möta och förhålla sig till de förändrade behov och driverkrafter som dagens och morgondagens konsumenter har? Samhället förändras i snabb takt. Digitalisering, hållbarhet och geopolitiska utmaningar är några av de faktorer som skapar nya förutsättningar. Nya sätt att jobba och leva våra liv är andra. Hur kommer morgondagens butik se ut och vilka är framgångsfaktorerna på en förändrad marknad?

Emma Hernell

Emma Hernell har under många år arbetat som rådgivare åt företag i detaljhandeln och fastighetsbranschen. Hon brinner för att förstå människornas drivkrafter för konsumtion och hur det påverkar våra städer och samhället i stort. Emma är också en eftertraktad föreläsare kring allt som rör framtidens handel.

Linkedin

Emma Hernell

HUI

vd

I samarbete med: HUI

Grocery Transformation: Är DTC en möjlig strategi för CPG & FMCG varumärken på den svenska dagligvarumarknaden?

Scen: Scen E3
Transformation
14:30-14:50 - 9 mars
Gå till Scen E3
Lägg till i kalender2023-03-09 14:30:002023-03-09 14:50:00Europe/StockholmHUI - Emma HernellGrocery Transformation: Är DTC en möjlig strategi för CPG & FMCG varumärken på den svenska dagligvarumarknaden?TransformationSvensk Digital Handelnoreply@dhandel.seevent

Grocery Transformation: Är DTC en möjlig strategi för CPG & FMCG varumärken på den svenska dagligvarumarknaden?

På den amerikanska marknaden anses det vara en stor strategisk fördel för varumärken inom dagligvarubranschen, som historiskt varit hänvisade till främst dagligvarukedjor, att sälja direkt till konsumenter via e-handel. Fördelarna är bland annat ökade insikter om slutkonsumenterna, men det innebär också utmaningar. Hur ser varumärken som verkar på den svenska dagligvarumarkaden på möjligheten att sälja direkt till konsument? Och hur ser relationen ut med dagligvarukedjorna? Vilka är utmaningarna och vilka är strategierna framöver?

Emma Hernell

Emma Hernell har under många år arbetat som rådgivare åt företag i detaljhandeln och fastighetsbranschen. Hon brinner för att förstå människornas drivkrafter för konsumtion och hur det påverkar våra städer och samhället i stort. Emma är också en eftertraktad föreläsare kring allt som rör framtidens handel.

Linkedin

Emma Hernell

HUI

vd

I samarbete med: HUI

Grocery Transformation: Hemleveranser av livsmedel - Vad är nästa steg?

Scen: Scen E3
Transformation
15:00-15:20 - 9 mars
Gå till Scen E3
Lägg till i kalender2023-03-09 15:00:002023-03-09 15:20:00Europe/StockholmHUI - Emma HernellGrocery Transformation: Hemleveranser av livsmedel - Vad är nästa steg?TransformationSvensk Digital Handelnoreply@dhandel.seevent

Grocery Transformation: Hemleveranser av livsmedel – Vad är nästa steg?

Ekonomisk instabilitet och förändrade konsumtionsvanor tvingar aktörer inom e-handeln av dagligvaror att se över sina affärsmodeller. Det krävs ökad kreativitet, anpassningsbarhet och innovationskraft för att utveckla både konsumentnytta och affärsmodeller som är hållbara över tid.

I en fireside chat med Ali Ghoce, vd och medgrundare av Gordon Delivery, diskuterar HUI Research VD Emma Hernell möjligheter och utmaningar för alla som är verksamma inom e-handeln med dagligvaror. Är det bara lägsta pris som gäller, eller går det att konkurrera med kvalitet? Är flexibilitet viktigare än snabbhet? Hur jobbar Gordon Delivery med cirkulära affärslösningar och ökad transparens? Och går det att skapa affärsmodeller för kylda hemleveranser som även är hållbara utanför storstäderna?

Emma Hernell

Emma Hernell har under många år arbetat som rådgivare åt företag i detaljhandeln och fastighetsbranschen. Hon brinner för att förstå människornas drivkrafter för konsumtion och hur det påverkar våra städer och samhället i stort. Emma är också en eftertraktad föreläsare kring allt som rör framtidens handel.

Linkedin