Filip Kjellgren
Filip Kjellgren

Vinnova

Programme Manager Future mobility systems

E-handelsleveransen i morgondagens hållbara stad

E-handelsleveransen i morgondagens hållbara stad

I visioner som målas upp om morgondagens hållbara städer har andelen transporter minskat kraftigt. Hur hänger det ihop med prognoserna om att 50% av sällanköphandelns omsättning kan komma från e-handeln år 2030? Hur ska alla dessa tillkommande paket levereras? Och hur kan vi planera städer utifrån e-handelns kpi:er?

 • Mobilitet i den ideala staden
 • Stadsplanering med e-handelns kpi:er
 • E-handelsleveransen – vision 2030

Presenteras i samarbete med Dagens Logistik

Filip Kjellgren

Filip Kjellgren har, innan han kom till Vinnova, arbetat som konsult inom utveckling av förnybara energisystem och el- & bränslecellsfordon för många OEM:er över hela världen. Han är idag Vinnovas (Sveriges innovationsmyndighet) chefsstrateg för området hållbar mobilitet och fokuserar på att skapa en jämlik, rättvis och hållbar tillgänglighet för alla i Sverige. Filip ligger bakom skapandet av hyllade initiativ som ”ASTER”, ”Street Moves” och ”Reel”.

LinkedIn

D-Congress 2023

March 8-9

Profitable creativity
The ability to apply creative thinking to drive better results

TICKETS

Retailers & Brands

2.950 SEK

Choose Retailers & Brands ticket if you work at a company or brand that runs a physical or e-commerce store.

Attendee

6.950 SEK

Select Attendee Ticket if you do not meet the criteria for Retailers & Brands ticket.

All prices are exclusive of VAT

 • MARCH 8
 • Access to all seminars
 • Afternoon fika
 • Welcome party
 • MARCH 9
 • Access to all seminars
 • Access to the exhibition and business partners
 • Book meetings and chat with other participants
 • Morning fika
 • Lunch
 • Afternoon fika
 • After work